Hoppa över till innehåll

Nyheter:

Finansinspektionen

Ytterligare reglering för P2P-lån

Den Europeiska Centralbanken (ECB) släppte nyligen en rapport för att åstadkomma en enhetlig reglering av P2P-branschen i EU. I denna rekommenderar man att företag som sysslar med P2P-lån antingen ska ha licens för att utföra betaltjänster (i Sverige betyder det att man även kan vara ett betalinstitut) eller för sina transaktioner anlita ett bolag som har denna licens.

Detta är något som Finansinspektionen tagit fasta på och nyligen meddelade bolagen i branschen att de behöver komplettera sina ansökningar för att få den licens för Konsumentkreditgivning som vi tidigare har skrivit om.

Detta berör så vitt vi förstår i Sverige Lendify, Savelend och Trustbuddy. Toborrow som sysslar med P2P-lån till företag omfattas inte av någon av regleringarna utan är endast registrerade som finansiellt institut och inte under Finansinspektionens tillsyn.

Trustbuddy har gått ut med att man kommer ansöka om en licens för att få tillhandahålla betaltjänster. Denna kommer vara giltig inom hela EU om den blir beviljad och man får under handläggningstiden fortsätta med verksamheten som tidigare. Till stora delar är det samma innehåll i ansökan så vitt vi kan få fram, med en stor skillnad i regler om kapitaltäckning som är väldigt osäkert hur dessa kommer tolkas av FI.

Savelend har valt en annan väg och kommer enligt kommunikation i sitt månatliga VD-brev istället välja att anlita ett välkänt betalinstitut för sina transaktioner. Man har lovat mer information snarast om detta.

Hur Lendify går vidare är ännu inte känt, men vi återkommer med mer information om detta när vi får tillgång till det.

Dessa förändringar fördröjer troligen de licensansökningar som är inlämnade då denna nya information av Finansinspektionen troligen betraktas som kompletteringar och således påbörjas en ny handläggningsperiod om högst 90 dagar.

Kommentera