Hoppa över till innehåll

Nyheter:

Gubbe som balanserar på två tärningar.

Risker med P2P investering

Alla typer av sparande medför en risk. Generellt kan man säga att ju högre avkastning, desto större risk även om det inte alltid stämmer. Oftast har optioner, framförallt sådana utgivna av en stat ansett som väldigt säkra. Den som för närvarande (juni 2015) tittar på Greklands situation håller kanske inte med om detta idag. Samma sak för den som investerat i fonder eller aktier och var med om bl.a. IT-kraschen i början av 2000-talet kunde många gånger bli smärtsamt medveten om de risker som föreligger med sparande. Sista exemplet på finansiell risk kan man se i fastighetsbranschen där många länder i Europa (men ännu inte Sverige) sett stora variationer i pris.

Så hur ser riskerna ut för den som väljer P2P investering som alternativ? Riskerna måste vara ganska höga kanske du tänker eftersom avkastningen är hög.

Det ärliga svaret är att det är svårt att veta exakt ännu men vi kommer här i artikeln gå igenom de främsta riskerna vi ser. Det första vi behöver prata om är självklart kreditförluster. Om vi tittar på branschen som ger ut smålån (där vi inom P2P hittar Savelend och Trustbuddy) så kan man säga att ett genomsnitt för siffran kreditförluster verkar ligga kring 5% i konstaterade förluster (även om många bolag avsätter något mer). Trustbuddy har hittills deklarerat betydligt lägre siffror än det, medan Savelend inte tagit några förluster alls, men förvarnar för att de kan ligga på 3-5%. För större lån med längre löptid är de deklarerade förlusterna generellt lägre eftersom det oftast gör en grundligare kreditundersökning på dessa kunder.

När det gäller P2P är det du som investerar som står för risken om någon inte betalar. Det är företaget eller deras samarbetspartners som ansvarar för att driva in lånet, men om en förlust konstateras så tas pengarna från dig som lånat ut. Både Savelend och Trustbuddy fördelar en förlust på alla som investerat så den faktiska förlusten för ett enskilt lån blir oftast bara några ören eller i värsta fall kronor.

Den största risken för den som investerar i P2P är istället att pengarna hamnar i dåliga lån. Alltså lån som det tar lång tid innan de betalas tillbaka. Kanske kunde inte den där kunden som lånade på 30 dagar betala tillbaka i tid utan behövde ett helt år på sig. Det påverkar självklart din avkastning som sparare eftersom din avkastning i slutänden oftast är beroende av hur snabbt pengarna omsätts varje år. Om en för stor andel hela tiden fastnar i dåliga lån så kommer till slut hela kapitalet sitta fast i lån och din omsättningshastighet blir låg och om hos Trustbuddy kan det då även betyda att ett uttag kan ta väldigt lång tid.

Savelend gick precis ut med att man för att förhindra detta efter ungefär ett halvår kommer sälja av fodringen till ett marknadsmässigt pris som man i ett första skede hoppas betyder pengarna tillbaka eller en liten förlust. Det viktigaste för dig som investerare är dock att pengarna åter kommer in på kontot och kan användas för att investera i nya, förhoppningsvis bättre lån. Savelend har hela tiden varit väldigt hårda i sina kreditkontroller för att minimera andelen dåliga lån och denna andel verkar enligt information från bolaget gå nedåt. Även Trustbuddy har skärpt kraven på de som vill låna bland annat på grund av högre krav från myndigheterna.

Den tredje risken som brukar nämnas är vad som händer om låneförmedlaren går i konkurs. I detta fall så bör det inte vara någon risk för kapitalet hos varken Savelend eller Trustbuddy då båda bolagen har de insatta medlen separerade från den dagliga verksamheten och dessa alltså inte är något som kan användas för att betala sina skulder. Båda företagen uppger att de har system där en konkursförvaltare kan se vem som är skyldig vem pengar och att systemen för att driva in dessa skulder finns kvar.

Hur ser du som läst hit på riskerna med P2P investeringar? Är det något vi har missat?

Kommentera